Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft vurderer pilotanlegg for saltkraft på Sunndalsøra

13 jan., 2012

Drøyt to år etter at prototypen av et saltkraftverk ble innviet på Tofte i Hurum, vurderer Statkraft hvor et eventuelt større pilotanlegg på 1-2 MW kan ligge. Etter en grundig prosess peker Sunndalsøra i Møre og Romsdal seg ut som det mest aktuelle alternativet.

Statkraft har drevet utvikling av saltkraft som en ny teknologi for fornybar energiproduksjon i mer enn et tiår. Prototypen på Tofte ble åpnet høsten 2009 . Anlegget brukes til testing av komponenter, prosesser og membraner.

Investeringsbeslutning sent i 2013

Bygging av et pilotanlegg på inntil 2 MW har lenge vært planlagt som neste skritt i utviklingen av saltkraft. Det er naturlig for Statkraft å se på muligheten for å bygge dette i Norge. Sunndalsøra er utpekt som det beste egnede stedet for et slikt anlegg, dersom Statkraft beslutter å realisere planene.

- Vårt mål er å ferdigstille underlaget for en eventuell investering i et pilotanlegg på 1-2 MW om halvannet år, sier saltkraftsjef Stein Erik Skilhagen.

Ferskvann fra Aura kraftverk

Et pilotanlegg på Sunndalsøra er tenkt lagt til et industriområde som allerede er regulert til formålet, og hvor Statkraft eier grunn. Ferskvann til pilotanlegget kan hentes fra utløpstunnelen til Aura kraftverk, mens sjøvann er tenkt pumpet opp fra 40 meters dyp lenger ut i fjorden. Planene vil utarbeides i nær dialog med kommunen og andre lokale interessenter.

Når Sunndalsøra er utpekt som sted for et pilotanlegg betyr det i praksis at Statkraft vil utrede konsekvensene av et slikt anlegg og deretter utarbeide en konsesjonssøknad. Konsesjon er bare en av flere elementer som må på plass før en investeringsbeslutning kan tas mot slutten av 2013.

Bedre teknologi, et marked vokser frem

Statkraft er ledende i verden på utvikling av saltkraft og ønsker å bidra til å kommersialisere teknologien. Utfordringen er å få effektiviteten opp, og prisen ned.  I samarbeid med leverandører og samarbeidspartnere er målet å få frem komponenter, og spesielt membraner, som gir grunnlag for et marked og en utbredelse av saltkraftanlegg i fremtiden.

- Vi ser at teknologiutviklingen akselerer og en bransje er i ferd med å vokse fram. Membranene vi skal teste på Tofte i løpet av sommeren er ti ganger mer effektive enn de som var installert under åpningen av prototypen høsten 2009, sier Stein Erik Skilhagen.