Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft på ONS

23 aug., 2012

Statkraft er godt representert på ONS i Stavanger 28. -31. august. Europas største fornybarselskap er selvsagt til stede på messens eget område for fornybar energi, og vil sammen med Lyse og Statnett arrangere seminaret Inside the energy revolution.

Messen Offshore Northern Seas (ONS) har vært en av verdens ledende internasjonale møteplasser innen energi de siste 35 årene. ONS arrangeres hvert andre år i Stavanger og hadde i 2010 nesten 50.000 besøkende i løpet av messens fire dager, et utstillingsareale på over 20.000 m2, ca. 1.350 utstillere fra 32 land og konferansedelegater fra 91 land.

Statkraft har vært til stede på ONS siden 2002. Konserndirektør Hilde Bakken er medlem av årets hovedkomite for konferansen (ONS Conference Committee) og Statkraft er sponsor av Renewable Energy Park, et eget område på messen for fornybar energi. Regiondirektør Jan Alne har sittet i årets Renewable Energy Park Committee.

Statkrafts aktiviteter i løpet av ONS omfatter bidrag fra Christian Rynning-Tønnesen og Steinar Bysveen i seminarprogrammet, 70 m2 stand på messeområdet, seminar og mottakelse for 200 fornybar-venner i samarbeid med Statnett og Lyse. Sammen med Lyse arrangerer Statkraft også en tur til Ulla-Førre kraftverk.

Seminar om energirevolusjonen

Onsdag 29. august arrangerer Statkraft sammen med Lyse og Statnett seminaret Inside the energy revolution. Her vil det internasjonale energibyrået IEA presentere Energy Technology Perspectives 2012 – Scenarios and Strategies to 2050 ved Maria van der Hoeven, administrerende direktør i IEA. Olje- og energiminister Ola Borten Moe vil kommentere rapporten. Denne delen avsluttes med en paneldiskusjon.

Seminarets andre del vil handle om energiparadokser. Konsernsjefene Christian Rynning-Tønnesen fra Statkraft, Auke Lont fra Statnett og Eimund Nygaard fra Lyse vil i tillegg til Jørgen Kildahl fra E.ON holde innlegg. Det blir også her diskusjon og muligheter for innlegg og spørsmål fra publikum. Programleder for hele seminaret vil være Aslak Bonde.

ONS viktig møteplass

ONS er en veldig viktig møteplass for Statkrafts representanter og viktige interessentgrupper, både gjennom seminarer og en til en møter. Statkrafts stand vil være bemannet hele tiden og det vil være mulig å møte en rekke representanter fra Statkrafts forskjellige forretningsområder.