Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Norges første klima-app lanseres

13 jan., 2012

Statkraft er blant sponsorene av Norges første klima-app, som lanseres i dag.

Appen Min Klimaplan er laget av Bellona i samarbeid med Statkraft, Energi Norge, Transnova og Bergenhalvøens kommunale kraftselskap (BKK).
I første omgang er appen tilgjengelig for iPad og web. Appen er et nyttig verktøy for deg som er opptatt av klimapolitikk, og hva Norge kan gjøre for å kutte utslipp.

– Grensesnittet er intuitivt og lett å operere, så med denne klimaplan-appen kan alle lage sin egen masterplan for hvordan norske klimamål skal nås. Ved å visualisere norsk klimapolitikk og vise hva som må til håper vi å øke engasjementet for en offensiv klimapolitikk, sier Håvard Lundberg, klima- og energirådgiver i Bellona.

Bidrar med løsninger

Statkraft er opptatt av å bidra med løsninger på klimautfordringene, og å vise at det er mulig å få til nødvendige utslippsreduksjoner. Sammen med Bellona har Statkraft tidligere presentert konseptet 101 løsninger for hvordan klimautfordringene kan løses. Ved å støtte utviklingen av Min Klimaplan ønsker vi å gi alle som er opptatt av klimaet økt kunnskap om ulike løsninger, hva de koster og hvor effektive de er, og dermed bidra til å få frem den beste oppskriften for å kutte norske klimautslipp.

Mangeårig arbeid ligger bak

Bellona har gjennom mange år sett behovet for å kommunisere det komplekse feltet som klimapolitikk er blitt.
– Vi er langt unna Klimaforlikets mål om å redusere utslippene ned til 44 - 45 mill. tonn i 2020. I 2011 var utslippene i Norge på 52, 7 mill. tonn, slår Janne Stene fast. Hun leder arbeidet for renere energi i Bellona og ser appen som et viktig skritt på veien:

– Vi er veldig stolt av å kunne presentere Norges først klima-app i dag. Ikke alle har mulighet til å lese alle de rapportene som utarbeides og klimapolitikk blir fort noe komplisert. Vi håper Min Klimaplan kan bidra til en mer opplyst klimadebatt og gi flere innsikt i hvordan vi kan kutte norske utslipp, sier Stene.

Verdensbanken søker klima-app

Appen Min Klimaplan er Bellonas bidrag i Verdensbankens konkurranse om verdens beste Klima-app. Onsdag fikk Bellona beskjed om at Min Klimaplan er en av finalistene.

Alle tallene i Min Klimaplan bygger på offisielle tall. Dataene er hentet fra Klimakur og fra Verdensbanken. Listen over virkemidler er hentet fra Klimakur og Bellonas klimaplan fra 2009.

Du kan prøve den selv på www.minklimaplan.no