Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Endelig konsesjon til Hitra 2

29 mai, 2012

Statkraft Agder Energi Vind (SAE Vind) fikk rett før pinse sin aller første endelige vindkraftkonsesjon. – En etterlengtet milepæl, sier administrerende direktør Anders Gaudestad i SAE Vind.

SAE Vind har fått konsesjon fra NVE til å utvide Statkrafts eksisterende vindpark på Hitra i Sør-Trøndelag med 75 MW. Olje- og energidepartementet (OED) avviste den ene klagen som var mottatt på NVEs konsesjonsvedtak, og vedtaket gjør at konsesjonen nå er rettskraftig.

– Vi har nådd en etterlengtet milepæl, og er stolte av at vi har fått igjen for hardt og målrettet arbeid over flere år. Nå ser vi frem til bearbeide prosjektet videre mot en realisering og at linjekonsesjonen prosjektet er avhengig av kommer på plass, sier Anders Gaudestad i SAE Vind.

Utbyggingen av Hitra 2 er avhengig av at det bygges ny kraftlinje fra Frøya til Snillfjord. Trønderenergi har fått konsesjon for prosjektet fra NVE, men på grunn av klager på vedtaket er konsesjonen til sluttbehandling i OED.

300 GWh vindkraft fra Hitra

Hitra 2 blir en utvidelse av Hitra vindpark på Eldsfjellet på Hitra. Den eksisterende vindparken ble bygget av Statkraft og satt i drift i oktober 2004.

Anlegget har 24 vindmøller med en samlet installert effekt på 55 MW. SAE Vind har fått konsesjon til å bygge ut med ytterligere 75 MW. Den totale produksjonen på Hitra 1 og 2 kan dermed bli på ca 300 GWh årlig, noe som tilsvarer forbruket til omtrent 15 000 husstander.

Les mer om Hitra 2 på SAE Vinds hjemmesider.

SAE Vind erNorges ledende selskap innen landbasert vindkraft.SAE Vind eies av Statkraft (62%) og Agder Energi (38%). Selskapet er eiernes felles satsing på landbasert vindkraft i Norge, og skal utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde vindparker over hele landet.

Målet er å realisere 1500 MW vindkraft innen 2020.