Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Usikker is

13 jan., 2011

På regulerte vann er isen stedvis dårligere enn ellers på grunn av tapping til våre kraftverk. Ved tunnelinntak, i sund og ved elveos er det grunn til å være ekstra oppmerksom.

På grunn av vassdragsregulering vil det på regulerte vann være endringer i vannstand og gjennomstrømning som er forskjellig fra forholdene på uregulerte vann. Dette påvirker isforholdene i deler av innsjøene.

For å forebygge ulykker har NVE i samarbeid med blant andre Statkraft laget en landsomfattende kart-oversikt over områder på innsjøer hvor isen ved vanlige vinterforhold er vesentlig svekket som følge av vassdragsregulering. Informasjon om dette og informasjon fra NVEs ismelding om de generelle isforholdene akkurat nå, vil være et viktig verktøy når du planlegger turer på islagte vann i ukjent terreng.

  • www.nve.no finner du blant annet en landsomfattende ismeldingstjeneste og kart over svekket is på grunn av reguleringer.
  • www.usikkeris.no finner du de nyeste ismålingene i Midt-Norge