Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Kraftpakke til norske skoler

13 jan., 2011

Alle ungdomsskoler og videregående skoler i landet fikk nylig tilsendt en oppdatert utgave av Kraftskolen. Kraftskolen 2.0 er en filmbasert læringsressurs om energi. Hovedmålgruppen er elever i videregående skole og ungdomsskolen, men filmene vil også være nyttige for alle som ønsker å sette seg inn i temaet energi.

Kraftskolen er et samarbeid mellom Statkraft, Enova og Naturfagsenteret. Filmene er produsert av Snöball Film.Hele serien er også fritt tilgjengelig på www.kraftskolen.no.

Et moderne samfunn er avhengig av rikelig tilgang på energi og målet med Kraftskolen er å gi seerne økt kunnskap og bevissthet om de utfordringer og muligheter vi står overfor på energifronten.

Kraftskolen består av 20 korte filmer om energi tilgjengelig både på DVD og Internett. På nettstedet www.kraftskolen.no finnes foruten filmene forslag til oppgaver, quiz, læreplanreferanser, utskrift av hva som sies i filmene, lenkesamlinger og tips til læreren.

Ole André Sivertsen, velkjent formidler av naturvitenskap, er programleder i filmene. Han beskriver energisituasjonen i Norge, forklarer hvordan et atomkraftverk fungerer, tar oss med til kullgruver i Sør-Afrika, kullkraftverk i Tyskland, jordvarmeanlegg på Island, bølgekraftverk i Portugal og inn i fremtidens fusjonsreaktor.

Kraftskolen ble første gang utgitt i 2004 med 16 filmer. I Kraftskolen 2.0 er de 16 tidligere filmene revidert og oppdatert, og i tillegg er det laget fire nye filmer: Energi og klima, Gasskraft, Varmepumper og Energieffektivisering.