Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Deltok på energitoppmøte

13 jan., 2014

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen deltok på det internasjonale toppmøtet om energifattigdom, Energy for all, i Oslo 10 og 11. oktober.

Konferansen Energy for all arrangeres av Norge sammen med det Internasjonale Energibyrået (IEA), og blant deltakerne finner man kronprins Haakon, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, statsminister Jens Stoltenberg og FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen deltok i et panel som diskuterte hvordan finansiering av klimatiltak kan bidra til å sikre energi for alle.

Fornybar energi viktigst

− Satsing på fornybar energi er den viktigste faktoren for å møte klimautfordringene og samtidig forbedre tilgangen til energi for alle, sa Rynning-Tønnesen under sitt innlegg. Han kunne vise til at Statkraft har erfaring med å investere i storskala fornybare energiprosjekter, selv der hvor lønnsomheten var lav på grunn av høye kostnader, høy risiko og umodne kraftmarkeder.

− I disse prosjektene har betydningen av Clean Development Mechanism (CDM) som et FN-støttet EU-finansiert marked for CER vært av avgjørende betydning.
− En overgang til fornybar energi vil kreve store kommeriselle investeringer. Å få frigjort midler til slike investeringer er en felles utfordring. Initiativet som ble lansert i dag tar et viktig skritt fremover ved å fokusere på å involvere privat sektor, redusere risiko og øke tilgangen til kapital, sa Rynning-Tønnesen.

Bærekraftig initiativ

Statsminister Jens Stoltenberg presenterte et internasjonalt energi- og klimainitiativ, Energy+. Initiativet vil nå sine mål ved økt bruk av fornybar energi og ved energisparing.

- Nye investeringer i energi må være resultatbaserte. Fra vår støtte til arbeidet med å redusere utslipp som skyldes avskoging og ødeleggelse av skog, har vi allerede erfaring som viser at dette skaper de riktige insentivene, sa statsminister Jens Stoltenberg.

- Vi må skape et politisk momentum for målet om energi for alle. Og innsatsen på fornybar energi må fordobles innen 2030, sa FNs generalsektretær Ban Ki-moon da han åpnet konferansen.

Representanter fra mer enn 60 land, internasjonale organisasjoner, næringsliv og frivillige organisasjoner var invitert til Energy for all.