Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Bli med å bygge energiforsyning for fremtiden

18 mai, 2011

Statkraft satser på leverandørutvikling i Nord-Norge. I samarbeid med Statnett og Innovasjon Norge lanserer vi LeverandørUtvikling innen Energisatsing i Nord – LUEN.

Statnett, Statkraft og Innovasjon Norge ønsker å bidra til å utvikle nordnorske leverandører for å kunne få et bredere leverandørmarked i Nord-Norge. Vi investerer for 20 milliarder i landsdelen og vi ønsker flere leverandører fra nord.

Statnett skal bygge neste generasjons nett med stasjoner og koplingsanlegg fra narvik til Hammerfest og Statkraft skal fornye og utvikle flere av de eldste kraftverkene i lands delen. I tillegg skal det bygges noen nye kraftverk forproduksjon av vannkraft og vindkraft.

Målsetting

LUEN skal bidra til utvikling av en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri som kan tilby produkter og
tjenester til energisektoren.

Delmål

 • Bidra til utvikling av leverandørklynger/ nettverk
 • Kompetanse og kunnskapsbygging
 • Bidra til fokus på forskning og utvikling av teknologi og komponenter

Oppstart

Oppstarten av programmet vil være i form av et seminar som belyser hvilke markedsmuligheter som kommer, og erfaringer fra bedrifter som har hatt leveranser.
Markedsmulighetene vil være innenfor områder som:

 • Betong og fundamenter
 • Stål og linjer
 • Transport og montering
 • Bygg og anleggsarbeider - veibygging
 • Forpleining, mat og renhold
 • Tunnel- og dam arbeider
 • Rørgater, luker og tekniske leveranser
 • Maskinering og verkstedtjenester
 • Prosjektering og byggeledelse
 • Skogrydding

Tema på fremtidige seminarer

Blant de som deltar på oppstartsseminaret vil det bli gjennomført en behovskartlegging som vil danne grunnlaget for oppbyggingen av resten av programmet.

Eksempler på tema som ofte er etterspurt:

Generell informasjon om energisektoren og selskapene, etikk, verdier, samfunnsansvar og bedriftskultur, krav til leverandører/under - leverandører, kvalitetsledelse og sertifisering, helse, miljø og sikkerhet, anskaffelses -prosessen, kontrakts- og prosjektgjennomføring og styring og kontroll.

Det er lagt opp til å gjennomføre 3 seminarer i hvert fylke i løpet av høsten 2011 og en fellessamling for samtlige deltakere i Tromsø.