Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Tysk minister på Statkraftbesøk

13 jan., 2011

Torsdag besøkte den tyske økonomiministeren, Philipp Rösler, Statkraft. Rösler og hans følge var særlig interessert i å lære mer om Norges potensielle rolle som leverandør av fleksibel kraftproduksjon som støtte til tysklands forventede vekst innen vind- og solkraft.

Etter å ha besøkt et av Statoils anlegg i Nordsjøen, ble Rösler tatt med til Blåsjø og Kvilldal kraftstasjon. Her fikk de en presentasjon av norsk vannkraft, med særlig fokus på fleksibilitet og potensialet til å støtte det framtidige tyske kraftsystemet.

Ministerens norgesbesøk har hatt et sterkt energifokus. Før besøket til Statkraft, var Rösler sammen med Olje- og energiminister Ola Borten Moe i Nordsjøen. De to ministerene signerte en felles uttalelse, som skal legge grunnlaget for et tettere samarbeid i tiden fremover.