Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft i Tyrkia

28 apr., 2010

Statkraft satser på vannkraft - også i Tyrkia. Da Statkraft i fjor overtok 95 prosent av aksjene i tyrkiske Yesil Enerji, inkluderte det en portefølje på syv mulige vannkraftprosjekter.

To store prosjekter og to mindre skal realiseres i løpet av de nærmeste årene, og vil gi en total produksjon på 1,8 TWh i året.
Cakit er det minste av vannkraftanleggene. Det får en installert kapasitet på 20 MW, som vil bety en årlig produksjon på rundt 100 GWh. På det meste er hundre mann i sving for å ferdigstille anlegget. Fem av dem er ansatt hos Statkraft, mens resten tilhører den lokale entreprenøren Merin.

– Byggingen går fint og vi blir ferdige til avtalt tid, sier Seyhmus Ickale, Statkrafts tyrkiske prosjektleder, mens hans  norske kollega, Snorre Mossing, forteller at Cakit på enkelte områder skiller seg fra lignende anlegg i Norge.
– For det første bygger vi her kanaler i tillegg til tunneler for å føre vannet fra dam til stasjon. Cakit er et typisk elvekraftverk uten magasin, hvor vi tar det vannet vi får. Derfor regner vi med at perioden fra juli til september, som er ganske tørr, vil bli brukt til vedlikehold. Gigawattimene kommer uansett godt med. Tyrkia har over 72 millioner innbyggere og en befolkningsvekst på 1,45 prosent per år.