Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Stortinget vedtok styrket egenkapital for Statkraft

16 des., 2010

Stortinget vedtok onsdag 15. desember å styrke Statkrafts egenkapital med 14 milliarder kroner.

- Dette vil være den mest omfattende satsingen på fornybar energi noensinne. Det er med glede jeg ser at hele komitéen støtter forslaget. For et så stort selskap er det viktig med kontinuitet, langsiktighet og forutsigbarhet, sa næringsminister Trond Giske da Stortinget behandlet saken som del av nysalderinger i budsjettet.

Forslaget som ble vedtatt ble førstlagt frem av regjeringen 26. november. Statkrafts styreleder var veldig tilfreds med forslaget:
- Styret er svært fornøyd med at regjeringen med dette gir støtte til selskapets strategi. Økt egenkapital gir selskapet mulighet til forsterket satsing både i Norge og i utlandet, sier styreleder Svein Aaser.

Ny egenkapital fra eier muliggjør en investeringsplan på 82 milliarder kroner de neste fem årene.

- Regjeringens forslag vil gi Statkraft styrket vekst innen miljøvennlig og fleksibel kraftproduksjon, internasjonal vannkraft, vindkraft samt fjernvarme, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.