Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft inngår kraftkjøpsavtaler med to uavhengige vindkraftverk i Storbritannia

04 nov., 2010

Statkraft har inngått langsiktige kraftkjøpsavtaler med to uavhengige vindkraftverk i Skottland og Wales. Avtalene markerer lanseringen på Statkrafts virksomhet for handel med fornybar kraft i Storbritannia, og ble kunngjort på RenewableUK 2010 i Glasgow i går.

Begge vindkraftverkene har fått på plass bankfinansiering. Avtalene har en varighet på opp til 15 år og innebærer kjøp av elektrisitet og fornybare fordeler. Den ene avtalen dekker to vindparker i Wales, mens den andre omfatter en vindpark i Aberdeenshire i Skottland. To av vindparkene er operative, mens den tredje er under bygging.

- Statkraft har en ambisjon om å være ledende i Europa innen fornybar energi, og en pådriver for fornybar energi i Storbritannia, sier Asbjørn Grundt, konserndirektør for markedsoperasjoner og IT i Statkraft.
- I tillegg til å bygge vindkraftverk både på land og til havs, gjør Statkrafts omdømme, verdier og bakgrunn oss i stand til å kunne tilby uavhengige produsenter i Storbritannia fordelaktige kraftkjøpsavtaler, legger Grundt til.

- Dagens kunngjøring er en viktig milepæl både for Statkraft og uavhengige produsenter av fornybar energi, sier Tim Foster, leder for Renewable Originiation i Storbritannia.

- Avtalene viser tydelig at Statkraft, som en av de største produsentene i Europa, er et reelt alternativ til dagens seks store energileverandører i Storbritannia når det gjelder kraftkjøpsavtaler. Inngåelsen av de første kraftkjøpsavtalene er et bevis på at selskapets personlige og fleksible innstilling er av verdi for kraftprodusentene, samtidig som bankens finansieringskrav overholdes, tilføyer Foster.

Statkraft tilbyr både kortsiktige og langsiktige kraftkjøpsavtaler for alle typer fornybar energi basert på ROCs-ordningen eller feed-in tariffen, samt handelstjenester og markedsordninger.

Hva er en kraftkjøpsavtale?

En kraftkjøpsavtale er en forpliktelse til å kjøpe krafproduksjonen og tilhørende miljøverdier (Renewable Obligation Certificates eller Levy Exemption Certificates) over en avtalt periode. Avtalene kan løpe i opptil 15 år. Kraftkjøpsavtalene benyttes av produsenter til å skaffe finansiering for kraftutbygginger.