Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

NVE anbefaler bygging av Ringedalen kraftverk

13 jan., 2010

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anbefaler Olje- og energidepartementet å gi Statkraft Energi AS tillatelse til å bygge Ringedalen kraftverk i Odda kommune, Hordaland. Kraftverket vil bli en del av utbyggingen i Tyssedal og har utløp til Ringedalsvannet.

NVE legger i sin samlede vurdering vekt på at kraftverket vil produsere rundt 54 GWh årlig, noe som tilsvarer strømforbruket til 2700 husstander. Samtidig vil de negative virkningene bli relativt avgrenset. NVE vurderer utbyggingen med de fastsatte vilkårene til å være akseptable med hensyn til allmenne og private interesser.

Olje- og energidepartementet vil stå for den videre saksbehandlingen, og endelig konsesjonsvedtak er ventet å foreligge om ca et år.

Lesinnstillingen på NVEs nettsider.