Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Membranjakt i San Diego

08 jul., 2010

Bedre membraner mellom saltvann og ferskvann er nøkkelen til å gjøre saltkraft lønnsomt. Statkraft fortsetter jakten med membrankonferanse i San Diego i sommer.

I fjor åpnet Statkraft verdens første saltkraftanlegg på Tofte utenfor Oslo. Anlegget er en prototyp, og kan hittil produsere små mengder med strøm, akkurat nok til å drive en kaffetrakter. Men potensialet er mye større, globalt sett kan saltkraft stå for en produksjon på opp mot 1700 TWh årlig, tilsvarende halvparten av dagens kraftproduksjon i EU.

Men skal en få til kommersiell produksjon i stor skala må membranene mellom saltvann og ferskvann bli mer effektive. Dagens membraner har en effekt på under 1 W per kvadratmeter og det er planlagt å bruke membraner på 2-3 W/kvm i anlegget på Tofte, men målet er å komme opp i 5 W/kvm.

Ønsker samarbeidspartnere

Nå ønsker Statkraft å knytte til seg samarbeidspartnere som kan være med og utvikle slike membraner. Derfor arrangerer de sammen med American Membrane Technology Association (AMTA) og selskapene Toray Membrane og Energy Recovery Inc. sin andre konferanse om saltkraft-membraner i San Diego 11. og 12. juli.

- Her ønsker vi å komme i kontakt med produsenter og beslutningstagere som kan bidra til å få fart på utviklingen av nye membraner, forteller Stein Erik Skilhagen, og legger til at det er avgjørende viktig for utviklingen av saltkraft at det etableres en leverandørindustri.

Nytt bruksområde

Forrige gang en tilsvarende konferanse ble arrangert var det i stor grad forskningsmiljøer en henvendte seg til for å få flere med på å se hvordan membranene kan bli mer effektive. Denne gangen er det viktig å vise de som allerede produserer membraner til avsalting av drikkevann at saltkraft er et nytt bruksområde for membranene, og at det er behov for videreutvikling. I tillegg er det viktig å vise andre kraftprodusenter at det er stort potensial i saltkraft.

Konferansen arrangeres som en forhåndskonferanse til den årlige konferansen til AMTA, som er organisasjonen for membranbransjen i USA. Her deltar 800 delegater, og svært mange av dem er også aktuelle deltagere på forhåndskonferansen.

- Her vil vi møte aktører som General Electric (GE), Hydranatutics, Dow og Toray, forteller Skilhagen.
- Det er svært viktig å få dialog med disse, og det er selvsagt også viktig for oss å vise at vi er i front i utviklingen av saltkraft.

Du kan lese mer om konferansen her.