Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Medvind for havvind

13 jan., 2010

Verdens største havvindsatsing, og en avtale om å utvikle den største sonen innen denne satsingen. Statkraft og Statoil kunne presentere store muligheter den første arbeidsuken i 2010.

32 GW, nok til å dekke rundt en fjerdedel av det totale strømbehovet i Storbritannia. Så stor kan vindkraftutbyggingen bli i det som kalles runde 3 i Storbritannias havvindsatsing. Mer enn en firedel av dette, 9 GW, skal komme fra feltet på Doggerbank. Det er altså en betydelig del av verdens største vindkraftfelt Statkraft skal være med og utvikle.

-Det blir en krevende oppgave, men vi har også svært dyktige partnere, sa konsernsjef Bård Mikkelsen da planene ble presentert på en pressebrief ved hovedkontoret til Statkraft fredag 8. januar.

- Dette er helt i tråd med vår strategi for å gi verden mer ren energi. Vi skal bruke den kompetansen vi har fra vindparkene våre på land, og i tillegg bygge kompetanse innen utvikling av havbasert vindkraft, sa Mikkelsen til pressen.

Fikk den største sonen

Statkraft, Statoil, RWE npower og og Scottish and Southern Energy plc er likeverdige partnere i konsortiet Forewind, og det er disse den britiske statsministeren Gordon Brown tidligere på dagen ga rettighetene til å utvikle det enorme området i vindkraftsammenheng.

- Forewind vant den største sonen, det var den vi ønsket og den vi søkte på, sa Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi og Ny energi i Statoil.

Begge de norske selskapene var svært glade for tilliten fra britene. Det var også næringsminister Trond Giske.
- Det er fantastisk at Statkraft og Statoil har fått denne muligheten, sa han etter at nyheten ble kjent. Han mener det også vil gi store muligheter for norsk leverandørindustri og skape mange arbeidsplasser i Norge.
- Vi har 40 års erfaring med å drive i havet med installasjoner av denne typen. Sånn sett kan dette bli et industrieventyr, sa Giske.

Første steg

En så stor utbygging vil selvsagt ta tid. Nå begynner første steg på veien.
-Vi går inn med 350 millioner kroner hver nå, så vil det bli slik at hvert selskap eventuelt vil ta en investeringsbeslutning når den tid kommer, presiserte Bård Mikkelsen.

Første investeringsbeslutning blir trolig tatt i 2014. Arbeidet med utviklingen av prosjektet vil uansett gi resultater, også for satsingen på vindkraft i Norge. Lærdommen fra britiske felt kan gi viktig lærdom for hvordan en kan utvikle de dypere områdene utenfor Norge, der det i større grad trengs flytende vindmøller

-Noen vil spørre hvorfor vi gjør dette i Storbritannia nå, og ikke i Norge. Ved siden av at rammevilkårene for slik utbygging i Storbritannia er gode, er det her snakk om store, grunne havområder som egner seg for bunnmonterte vindmøller. I Norge er det mer aktuelt med neste generasjons havvindmøller, sa Bård Mikkelsen.