Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Inviterte til norsk lansering av energirapport

13 jan., 2014

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og konsernsjef i Statkraft Christian Rynning-Tønnesen invitert til den norske lanseringen av Energy Technology Perspectives 2010 som viser scenarioer og strategier for hvordan energisektoren kan møte utfordringene knyttet til klimagassutslipp og energisikkerhet.

IEAs (Det internasjonale energibyrået) rapport Energy Technology Perspectives 2010 (ETP 2010) ble presentert på Aker Brygge 27. august, og Statkraft var sammen med Olje- og energidepartementet vertskap for arrangementet.
Direktør i IEA, Nobuo Tanaka, deltok på lanseringen av den to-årige ETP-publikasjonen, som sammen med World Energy Outlook er IEAs flaggskip. Rapporten fremhever hvilke teknologier som vil være de viktigste i nøkkelsektorer og i ulike regioner for å halvere CO2-utslipp fra energisektoren innen 2050.

- IEAs analyser viser at en energiteknologirevolusjon er nødvendig for å nå målene for klima og energisikkerhet i 2050. I 2010-utgaven av ETP ser vi etter tegn på at denne utviklingen er i ferd med å finne sted, og i så tilfelle på hvilke teknologiområder, sa Tanaka.

2010-utgaven analyserer hvilke energiteknologier som vil være de viktigste, hvilke fordeler og kostnader dette vil ha og ser på regionale forskjeller. Ingen enkeltteknologier kan nå målene alene. Ved å trekke analysene helt fram til 2050 viser publikasjonen hvilke grep som kan gjøres nå. For å redusere utslippene med 50 prosent innen 2050 viser ETPs scenario at energieffektivisering hos forbruker må stå for 38 prosent av reduksjonen, karbonfangst og –lagring 19 prosent, fornybare kilder 17 prosent, energiomlegging hos forbruker 15 prosent, kjernekraft 6 prosent og effektivisering av kraftproduksjon 5 prosent. (Les sammendraget av ETP-2010 her.)

I sin presentasjon pekte Terje Riis-Johansen på betydningen av Enovas rolle innen energieffektivisering. Så rettet han blikket mot norsk fornybarproduksjon og fremtidige stasingsområder.
- Vannkraft utgjør vår viktigste kilde til fornybar energi, men vi trenger andre kanaler som offshore vind der potensialet er enormt. Dette ønsker vi å utnytte. Offshore vind kan bli det neste kapittelet i vår fornybar-historie, men for å muliggjøre det må vi arbeide for å få kostnadene ned gjennom økt satsing på forskning og utvikling, sa Riis-Johansen.

Statkraft - Europas batteri

Konserndirektør Christian Rynning-Tønnesen tegnet bildet av vannkraftens potensial og Statkraft som Europas batteri.
- Det er ennå store uutnyttede ressurser innen vannkraft: Kun en tredjedel av verdenspotensialet er utbygd, og mulighetene ligger ikke bare i de store vannkraftverkene og magasinene, men også gjennom småkraftverkene, sa Rynning-Tønnesen.
Statkraft har store interesser innenfor offshore vind i UK og Rynning-Tønnesen pekte på de enorme vindressursene som finnes i Nordsjøen.
- Her skal Statkraft være med i utviklingen. Vi ser et sterkt behov for å balansere svingningene i vindkraftproduksjonen, og her kan norske vannreserver spille en enda viktigere rolle enn de gjør i dag, sa Rynning-Tønnesen.
- Hva vi gjør på teknologisiden er avgjørende. Massiv kompetanse og finansielle ressurser er nødvendig for å fremme utviklingen av fornybar energi. I Statkraft ser vi på dette som enormt interessant, og vi ønsker å skaffe oss en solid posisjon fremover.

Rynning-Tønnesen ble etterfulgt av en paneldebatt med Europadirektør Oluf Ulseth som moderator. I panelet satt Nobuo Tanaka, Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef i UMOE Group, Mark Davis, investeringsdirektør i Norfund, Sverre Aam, leder for SINTEF Energy Research, Liv Monica B. Stubholt, fungerende konserndirektør i Aker Seafoods ASA, og styreleder i Aker Clean Carbon AS.