Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Chiles president åpnet SN Powers første vindpark

13 jan., 2010

Chiles president Michelle Bachelet åpnet i dag SN Powers første vindpark. Vindparken Totoral ligger ved byen Canela, omlag 300 kilometer nord for den chilenske hovedstaden Santiago.

Totoral består av 23 vindmøller, som hver er 125 meter høye og veier 225 tonn. Vindparken vil produsere rundt 110 GWh elektrisitet årlig, nok til å dekke behovet til 50 000 chilenske husstander.

De 23 vindmøllene vil bidra til å redusere klimagassutslipp med ca 65 000 tonn CO2 i året, noe som tilsvarer å fjerne mer enn 15 000 biler fra veiene.

Det er investert 140 millioner dollar i Totoral, og det er det første prosjektet som finansieres under en ny chilensk lov som krever at minst fem prosent av strømmen fra chilenske leverandører må komme fra fornybare energikilder.

Statssekretær Sigrid Hjørnegard i Olje- og energidepartementet var til stede under åpningen sammen med den chilenske presidenten. I tillegg var Øistein Andresen, konsernsjef i SN Power, og Nils Huseby, daglig leder i SN Power Sør-Amerika, og 250 gjester på plass.

Takknemlig for Norges engasjement

Under åpningstalen snakket president Bachelet om Norges bidrag til utviklingen av fornybar energi:
- Norges engasjement de siste årene, der de fortsetter sin ansvarlige politick overfor utviklingsland, har vært viktig. Vi er takknemlige for tilliten Norge viser oss.

- Totoral er et godt eksempel på hvordan vi kombinerer våre mål om å levere grønn energi, samt drive bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet der vi opererer. 60 prosent av arbeiderne var lokalt ansatt, og takket være deres engasjement nådde vi de de strengeste HMS-målene i byggeperioden, sa Nils Huseby.

- Chile har skrevet under på Kyoto-protokollen, og vi vet at regjeringen er med på å støtte utviklingen av bærekraftig energiteknologi, sa Øistein Andresen, konsernsjef i SN Power, Han sa videre at SN Power vil fortsette å vokse i Chile gjennom ulike vannkraftprosjekter som allerede er i byggefasen.

FAKTA: SN Power er eid av Statkraft (60 prosent) og det statlige investeringsselskapet Norfund (40 prosent), og driver vannkraftprosjekter i Sør-Amerika og Asia.