Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Ble kjent med britene

13 jan., 2010

Næringsminister Trond Giske og styreleder Arvid Grundekjøn var til stede da Statkraft presenterte sin satsing i Storbritannia for britisk næringsliv.

Seminaret fant sted 19. januar i Millbank Tower i London, samme sted som The Crown Estate noen uker tidligere kunngjorde at Statkraft, Statoil, RWE npower og Scottish and Southern Energy får utvikle den gigantiske havvindsonen Doggerbank utenfor østkysten av England.

Muligheter for norsk industri

- Norge hadde stor nytte av samarbeidet med den britiske offshorebransjen da vi startet oljeutbygging i Nordsjøen på 70-tallet. Nå er det Norges tur til å bidra når Storbritannia skal bygge ut vindkraft utenfor sin egen kyst. Mange norske selskaper har kompetanse som kan være med på å realisere britenes nye lavutslippsøkonomi, sa Giske under seminaret.

Giske mener at norske rederier, offshoreverft, teknologibedrifter, produsenter av metall og komposittmateriale samt forskningsinstitusjoner vil kunne hente oppdrag innen havbasert vindkraft, hvor det er behov for en betydelig teknologiutvikling de kommende årene.

Norge som Europas batteri

Statkrafts styreleder Arvid Grundekjøn pekte på muligheten for å bruke norsk vannkraft til å supplere britisk vindkraft i perioder med lite vind. Norge har som kjent 50 prosent av magasinkapasiteten i Europa, og kan følgelig fungere som et reservebatteri for britene.
- Det er planlagt en rekke kabler mellom Norge, Storbritannia og resten av Europa, noe Statkraft hilser velkommen, sa Grundekjøn.

Maria McCaffery from British Wind Energy Association holding a speeach

Maria McCaffery fra British Wind Energy Association (BWEA) mener Statkraft viser vei for andre internasjonale selskaper.

Sarah Rhodes fra britiske myndigheters Department of Energy and Climate Change og Maria McCaffery fra British Wind Energy Association holdt også innlegg på seminaret. Begge takket Statkraft for satsingen på fornybar energi i Storbritannia.
- Statkraft er en svært velkommen aktør som også viser vei for andre internasjonale selskaper. Vi er avhengige av eksterne investorer for å klare omleggingen til en mer miljøvennlig energiproduksjon, sa McCaffery.

To nye konsesjoner

Doggerbank var bare én av triumfene som ble markert under seminaret i London. Statkraft åpnet før jul sin første vindpark i Storbritannia – Alltwalis i Wales. Etter nyttår har selskapet fått ytterligere to konsesjoner for landbasert vindkraft: Baillie i Skottland (opptil 53 MW) og Barmoor i England (opptil 18 MW) – begge utviklet i samarbeid med ulike partnere.

Det betyr at Statkraft nå har fem konsesjoner for vindkraft på land i Storbritannia. I tillegg kommer havvindparken Sheringham Shoal (318 MW) som vi er i ferd med å bygge sammen med Statoil – og altså retten til å utvikle Doggerbank som har et potensial på svimlende 9000-13 000 MW, fordelt på flere prosjekter som skal utvikles frem til konsesjon.

Tidevann og krafthandel

Og om ikke dette er nok, har Statkraft flere tidevannsprosjekter under utvikling i Skottland og Nord-Irland, samt en gruppe ved kontoret i London som jobber med trading og origination. Sistnevnte selger blant annet kraften som produseres ved vindkraftverket Alltwalis og ved de tre vannkraftverkene våre i Rheidol i Wales (56 MW).

Rundt 150 inviterte fra britisk næringsliv, myndigheter og Statkraft var til stede på seminaret. Også en rekke journalister fattet interesse for Statkrafts satsing på de britiske øyer – blant annet Financial Times og The Economist.

Seminaret ble arrangert i samarbeid med det norsk-britiske handelskammeret og den norske ambassaden i London.