Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Årsrapport i ny drakt

13 jan., 2010

Statkraft har offentliggjort årsrapporten for 2009 i dag. Denne gang i en versjon spesialdesignet for nettet.

Statkraft har i år lagt om formatet på årsrapporten. Den komplette rapporten med formell regnskapsrapportering samt ledelsens gjennomgang og all tilleggsinformasjon finnes på vår hjemmeside. Den trykte rapporten inneholder kun den lovpålagte rapporteringen, det vil si årsberetning og regnskap samt redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

Effektivt og miljøvennlig

- Vi ønsker med dette både å tilgjengeliggjøre informasjonen på en effektiv måte og å redusere miljøpåvirkning og kostnader med mindre bruk av papir, sier IR-ansvarlig, Yngve Frøshaug.

Internett-versjonen er tilgjengelig via våre hjemmesider www.statkraft.no eller direkte på http://arsrapport2009.statkraft.no/ Her finner du også papirversjonen i pdf-format for utskrift.

Du kan også finne rapporten på engelsk via www.statkraft.com.