Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Tar utfordringen i Frankrike

02 sep., 2009

Statkraft åpner eget kontor i Frankrike. Frem til 2030 skal store deler av vannkraftkonsesjonene i Frankrike lyses ut, og Statkraft vil være med i konkurransen.

Statkraft har store ambisjoner i Europa, og nå står Frankrike for tur. I september er det offisiell åpning av Lyon-kontoret, der Statkraft-ansatte skal arbeide for å posisjonere selskapet for tildeling av vannkraftkonsesjoner.

Allerede i 2010 lyses betydelige konsesjoner ut, og Statkrafts mål er å få tildelt én konsesjon i første omgang - for å sette selskapet på kartet.

-Konkurransen blir tøff, men Statkraft har alle forutsetninger for å lykkes. I vannkraftsammenheng er vi store, også i den europeiske ligaen, sier Emmanuel Soetaert, som leder Statkrafts satsing i Frankrike.

Eierskifte

Frankrike har en årlig vannkraftproduksjon på nærmere 70 TWh, tilsvarende litt over halvparten av Norges produksjon. Frem mot 2020 skal franskmennene lyse ut en femtedel av konsesjonene, målt i installert effekt. De neste ti årene er det snakk om en enda større del av vannkraften som skal lyses ut.

- Teoretisk sett kan vannkraftproduksjon tilsvarende 11.500 MW i effekt skifte eier i perioden 2012 til 2030, forteller Soetaert.

Det er den statseide franske energikjempen EDF som i alle år har stått for det meste av vannkraftproduksjonen i Frankrike. De siste årene har markedet gradvis åpnet seg for nye aktører, både franske og utenlandske. Når det gjelder fornyelse av vannkraftkonsesjoner har alle historiske aktører nå mistet sin preferanserett, og dermed står det franske energimarkedet overfor store forandringer.

Mer fornybart og fleksibelt

Muligheten for å variere kraftproduksjonen er viktig, ikke minst i Frankrike. Energiproduksjonen her er sterkt dominert av kjernekraft, som er veldig lite fleksibel. Derfor er det behov for ytterligere vannkraftproduksjon.
Så godt som alt potensial er utbygd når det gjelder store anlegg, men ifølge uavhengige analyser er det et utbyggingspotensial på 28 TWh som blir satt ut på offentlig anbud. Dette tilsvarer altså 40% økning i vannkraftproduksjonen. Også her vil Statkraft melde sin interesse.

Og Frankrike trenger å satse fornybart - franskmennene er blant dem som har fått de mest utfordrende klimamålene fra EU: Innen 2020 skal andelen fornybar energi i landet gå fra dagens 12% til hele 23%.