Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Klimaeksperter med tro på saltkraft

07 sep., 2009

Noen av de viktigste klimaekspertene i verden har besøkt Statkrafts saltkraftverk på Hurum. De mener saltkraft kan bli en viktig fornybar energikilde i fremtiden.

 – Fornybar energi er nøkkelen til å løse klimautfordringene. Statkrafts satsing på saltkraft er et viktig pionerarbeid på dette området, fastslår professor Olav Hohmeyer fra Tyskland. Han er en av ekspertene fra FNs klimapanel som nylig besøkte Statkrafts saltkraftverk på Hurum, som åpner senere i høst.

Besøket var en del av programmet da ekspertgruppen var samlet i Oslo i begynnelsen av september for å jobbe med en spesialrapport om fornybar energi. Rapporten vil blant annet ta for seg vannkraft, bølgekraft og vindkraft. Den skal fortelle hvor langt de ulike teknologiene er kommet og hvor stort potensialet er.

- Kan bli betydelig energikilde

Etter besøket ved saltkraftverket var professor Olav Hohmeyer imponert.

– Saltkraftverket er pionerarbeid på et tidlig stadium, nå avhenger suksessen av at en får membranene i saltkraftverket til å fungere optimalt, samtidig som det har lang levetid og kan masseproduseres. Hvis dette lykkes har saltkraft potensial til å bli en betydelig fornybar energikilde, mener Hohmeyer.

Også Dr. Arun Kumar fra India påpeker at arbeidet med saltkraft er i en tidlig fase, men at potensialet er der.

– Saltkraft er en av fem-seks marine teknologier som kan benyttes for kraftproduksjon i fremtiden. Det skal bli spennende å følge utviklingen videre, sier Kumar.

Statkraft er først i verden med sin prototyp på et saltkraftverk. Kraftverket skal etter planen åpnes senere i år.