Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fornybar slår knockout på fossil energi

03 jul., 2009

Fornybare energiformer som vann- og vindkraft står langt høyere i kurs hos det norske folk enn fossil energiproduksjon, selv om den renses for CO2, viser TNS Gallups Klimabarometer.

Fornybar energi er den store vinneren i den ferske målingen der det norske folk er spurt hvor godt inntrykk de har av 14 ulike energikilder, fordelt på åtte fornybare og seks fossile.

Listen toppes av de åtte fornybare kildene. Først på niende plass kommer gasskraft med CO2-håndtering, plassert godt bak selv den minst populære av de fornybare energiformene, bioenergi.

– Fossile energiformer scorer systematisk lavere enn fornybar energi, selv om de renses for CO2. Bildet er helt entydig, fastslår Daniel Rees, prosjektleder for TNS Gallups Klimabarometer.

I gjennomsnitt oppnår fornybare energikilder 79 av 100 poeng, mens kull og gass med CO2-håndtering scorer bare 48 poeng. Kjernekraft får 34 poeng, mens kull og gass uten rensing får kun 23 poeng. Og vannkraften er desidert mest populær, med 87 av 100 mulige poeng.

– Tallene understreker vannkraftens overlegne egenskaper som en fremtidsrettet og klimavennlig energikilde, som kan bygges ut ytterligere, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

De fornybare energikildene troner også øverst på listen over hvilke energiformer befolkningen mener vil utgjøre en viktig del av Norges energiforsyning i fremtiden, og fornybare energiformer dominerer totalt listen over ”hvilke energikilder jeg kan akseptere i mitt nærmiljø”.

- Dette er ren knock-out for fornybar energi. Det er ingen tvil om hvilken energi det norske folk foretrekker at vi satser på, sier Steinar Bysveen, administrerende direktør i Energibedriftenes landsforening (EBL).

Seks av ti nordmenn er også villige til å betale minst 500 kroner i året for grønne sertifikater, dersom pengene går til å bygge ut mer fornybar energi.

– Statkraft har i lang tid tatt til orde for å etablere et norsk-svensk marked for grønne sertifikater for å sikre at det bygges ut mer fornybar energi til en lavest mulig kostnad. Undersøkelsen viser at befolkningen er beredt til å bidra, på samme måte som vi er klare til å investere i ny, fornybar energi, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.