Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS – Vurderer NOK/SEK grønn obligasjonsutstedelse

03 jun., 2024

Statkraft AS, med A/A- (stable/stable) rating fra S&P og Fitch, har mandatert Danske Bank, DNB, Handelsbanken og SEB som Joint Lead Managers til å arrangere et digitalt investormøte mandag 3. juni kl. 13:00. Avhengig av markedsforholdene vil utstedelse av senior usikrede grønne obligasjonslån kunne følge, med forventede løpetider på 5 til 10 år for NOK-denominerte obligasjonslån og 3 til 4 år for SEK-denominerte obligasjonslån.

Grønt rammeverk og SPO er tilgjengelig på: https://www.statkraft.no/IR/gjeldsfinansiering/gronne-investeringer/

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Funding Manager André Halle Julin, tel.: +47 992 54 205

VP Group Tresury Stephan Skaane, tel.: +47 905 13 652

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12