Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Anna Nord Bjercke ny CFO i Statkraft

27 jun., 2023

Anna Nord Bjercke blir ny konserndirektør for finans og IT i Statkraft. Hun kommer fra stillingen som finans- og strategidirektør i Møller Mobility Group og etterfølger Anne Harris, som har valgt å gå av 30. juni.

- Statkraft har en ambisiøs vekststrategi. God finansiell kontroll og støtte til virksomheten er en forutsetning for å levere på vår strategi. Anna Nord Bjercke har fremragende erfaring som finansdirektør, og jeg ser frem til å ønske henne velkommen i konsernledelsen, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Anna Nord Bjercke har hatt flere lederstillinger i nordiske og internasjonale virksomheter. Før hun tiltrådte sin nåværende stilling i Møller Mobility Group var hun CFO i Norway Seafoods Group. Hun har tidligere erfaring fra flere ulike lederroller i Statoil ASA og Svenska Statoil AB. 

Portrett av Anna Nord Bjercke
Anna Nord Bjercke, ny CFO i Statkraft

- Jeg ser frem til å begynne i Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, i en tid med rask vekst og spennende muligheter for selskapet. Vi er i begynnelsen av det grønne skiftet. Statkraft har posisjonen, kompetansen og den finansielle styrken til å spille en nøkkelrolle i denne overgangen og fortsette den imponerende verdiskapingen, sier Anna Nord Bjercke.

Anne Harris har vært CFO i Statkraft siden 2019. Hun har ønsket å trappe ned og går av som konserndirektør for finans og IT 30. juni. 

- Jeg respekterer Annes ønske om å slutte i stillingen etter fire år som finansdirektør, og vil takke henne for sterke resultater, blant annet med styring av vår likviditet, finansielle risiko og rapportering, og for utvikling og digitalisering innen finansområdet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Anna Nord Bjercke tiltrer senest 1. januar 2024. 

Thomas Geiran, som i dag er direktør for Performance and Risk Management i Statkraft, vil fungere i stillingen fra 1. juli til Anna Nord Bjercke tiltrer stillingen. 

For ytterligere informasjon

Kontakt Lars Magnus Günter for mediehenvendelser eller Stephan Skaane for henvendelser relatert til kapitalmarkeder.
Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Media Relations
Mann
Stephan Skaane
Vice President Group Treasury