Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft øker farten i fornybarsatsingen, reorganiserer konsernledelsen for å nå nye vekstmål

28 jun., 2022

Statkraft har oppdatert sin strategi fram mot 2030, med nye, mer ambisiøse vekstmål for fornybar energi. I strategien øker veksttakten for sol, landbasert vind og batterilagring fra 2,5-3 GW i 2025 til 4 GW per år innen 2030.

Samtidig øker vekstambisjonene innen vannkraft, havvind og grønt hydrogen. Totalt kan Statkraft ha utviklet opp mot 30 GW ny fornybar produksjonskapasitet innen tiåret er omme. Dette innebærer at Statkraft de neste åtte årene vil kunne øke sin samlede kraftproduksjon med opptil 50% fra i dag, til rundt 100 TWh. 100 TWh tilsvarer nesten tre ganger Danmarks årlige kraftforbruk.

- Behovet for fornybar energi øker kraftig, både for å nå fremtidens nullutslippssamfunn, dekke nytt kraftforbruk i Norge og styrke europeisk energisikkerhet. Kombinert med økt investeringskapasitet øker Statkraft nå farten for å utvikle mer fornybar energi. Når vi ser mot 2030, er ambisjonene våre høyere enn noen gang – med betydelig høyere vekstambisjoner på tvers av geografier og teknologier, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Som et ledd i strategien satser Statkraft målrettet på oppgradering og utvidelse av den norske vannkraften. Målet er å starte minst fem større vannkraftprosjekter innen 2030.

En vesentlig del av veksten vil også knytte seg til sol, landbasert vind og batterilagring, på tvers av alle Statkrafts markeder. I tillegg tar selskapet mål av seg til å bli en betydelig aktør innen havvind i Norge og i Irland.

Innen grønt hydrogen er ambisjonen å bli ledende i Norge og Sverige, samt utvide aktivitetene til utvalgte markeder utenfor Norden. Målet er å utvikle 2 GW grønt hydrogen innen 2030.

Fundamentet er konsernets unike kompetanse og posisjon, og følgende fire strategiske pilarer:

1. Levere ren fleksibilitet – med vannkraft som fundament
2. Øke veksten innen solkraft, landbasert vind, havvind og batterilagring
3. Levere grønne markedsløsninger til kunder
4. Skalere nye grønne energiteknologier

Tilpasser konsernledelsen
For å understøtte den oppdaterte strategien, gjør Statkraft også organisatoriske tilpasninger. Strukturen i konsernledelsen endres ved å etablere de tre geografiske regionene Norden, Europa og Internasjonalt som egne forretningsområder. Samtidig etableres New Energy Solutions som et eget forretningsområde, for å styrke arbeidet med å utvikle nye forretningsmuligheter innenfor det grønne skiftet.

- Endringene skal hjelpe oss å vokse raskere innen vannkraft, vindkraft, solkraft og batterilagring, først og fremst gjennom bedre geografisk koordinering av våre ulike aktiviteter. Samtidig prioriterer vi arbeidet med å utvikle nye energiløsninger, som for eksempel grønt hydrogen, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Fra 15. august 2022 vil konsernledelsen i Statkraft bestå av:

Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef
Anne Harris, konserndirektør Økonomi og Finans og IT
Henrik Sætness, konserndirektør Konsernstaber
Hallvard Granheim, konserndirektør Marked
Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør Norden
Barbara Flesche, konserndirektør Europa
Ingeborg Dårflot, konserndirektør Internasjonalt
Jürgen Tzschoppe, konserndirektør Nye energiløsninger

- Etter mer enn 20 år i Statkraft, hvorav 12 år som verdsatt medlem av konsernledelsen, søker Hilde Bakken nye muligheter utenfor selskapet. Jeg vil takke Hilde for hennes solide bidrag til Statkrafts resultater gjennom to tiår, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen. - Samtidig ønsker jeg Barbara Flesche og Ingeborg Dårflot velkommen som nye medlemmer av konsernledelsen. Jeg ser frem til å jobbe tett med begge to for å levere på vår oppdaterte vekststrategi.

Om Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4800 ansatte i 19 land.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Lars Magnus Günther, pressetalsperson, Statkraft AS
Tel: 00 47 912 416 36
E-post: lars.gunther@statkraft.com

Stephan Skaane, VP Head of Front Office
Tel: 00 47 905 136 52
E-post: stephan.skaane@statkraft.com

Les mer om strategien på https://www.statkraft.no/om-statkraft/strategi/

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12