Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Sterkt resultat i et ekstraordinært marked

17 feb., 2022

Statkraft oppnådde et sterkt driftsresultat både i fjerde kvartal og for året 2021 som helhet. Det solide resultatet styrker Statkrafts finansielle kapasitet og evne til å levere på vekststrategien.

- Statkraft leverte sterke resultater i fjor, basert på høye nordiske kraftpriser og høy norsk vannkraftproduksjon. Den ekstraordinære markedssituasjonen skaper imidlertid en krevende situasjon for forbrukere og husholdninger. Dette er ikke en situasjon vi ønsker, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

- Vi fortsatte å levere på strategien vår gjennom året, og vi går inn i 2022 med en styrket finansiell kapasitet og evne til å nå våre vekstambisjoner og drive energiomstillingen fremover, legger Rynning-Tønnesen til.

Fjerde kvartal
Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen var 96,1 EUR/MWh, mens den var 13,7 EUR/MWh i samme kvartal i 2020. Samlet kraftproduksjon var 18,5 TWh, 1,3 TWh høyere enn i fjerde kvartal året før.

Underliggende driftsresultat var 9,3 milliarder kroner, en forbedring på 7,8 milliarder kroner sammenlignet med fjerde kvartal i 2020. Forbedringen var drevet av betydelig høyere nordiske kraftpriser og en høy norsk vannkraftproduksjon. Tap fra segmentet Markedsoperasjoner som følge av de høye energiprisene og et volatilt marked påvirket driftsresultatet negativt.

Resultat etter skatt endte på 3,9 milliarder kroner, en forbedring på 0,2 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i 2020.

Statkraft hadde en solid kontantstrøm fra driften på 6,4 milliarder kroner. Netto rentebærende gjeld var 14,4 milliarder kroner. Dette gir rom for betydelige nye investeringer innen fornybar energi.

Viktige hendelser i kvartalet:

  • Statkraft har inngått tre nye langsiktige kraftkontrakter i Norge. Totalt volum for kontraktene er 3,1 TWh.
  • Statkraft kjøpte 43 vindparker i drift i Tyskland og Frankrike med en samlet installert effekt på 346 MW.
  • Statkraft tok investeringsbeslutning for vindprosjektet Morro do Cruzeiro i Brasil (80 MW).
  • Statkraft solgte en vindpark på 43 MW i Storbritannia og signerte avtaler om salg av fem solparker på kontinentet (74 MW), hvorav to ble gjennomført i fjerde kvartal. Alle parkene er en del av forretningsmodellen hvor målet er å utvikle og bygge landbaserte vind- og solparker med intensjon om å selge dem for å reinvestere kapitalen i nye prosjekter.
  • Statkraft inngikk en samarbeidsavtale med Aker Offshore Wind and Ocean Winds om å by på utbyggingsrettigheter til flytende havvind på Utsira Nord
  • Statkrafts elbil-ladevirksomhet Mer har inngått en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Elmtronics Group Ltd, et britisk ladeselskap for elbiler. Transaksjonen ble gjennomført i februar 2022.

Året 2021
Statkrafts kraftproduksjon var 69,9 TWh, opp 8 prosent fra 2020. Gjennomsnittlig nordisk systempris var 62,2 EUR/MWh, en økning på 51,3 EUR/MWh fra året før. Underliggende driftsresultat endte på 26,8 milliarder kroner, mot 6,7 milliarder kroner i 2020. Resultat etter skatt var 16,1 milliarder kroner (3,5 milliarder kroner). Foreslått utbytte er 10,2 milliarder kroner.

Statkraft har et solid finansielt grunnlag for å levere på vekststrategien. Prosjektporteføljen fortsetter å vokse og Statkraft er i rute til å nå målet om å utvikle 9 GW fornybar energi innen 2025, etterfulgt av en utviklingstakt på 2,5-3 GW vind- og solkraft per år.

Konsernregnskapet for 2021 har blitt godkjent av styret i Statkraft AS.

Merk:
Statkraft publiserer ingen kvartalsrapport for 4. kvartal siden årsrapporten blir publisert sammen med denne børsmeldingen. Utvalgte regnskapsoppstillinger for 4. kvartal følger som vedlegg.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkeder:
Funding manager Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com
Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:
Head advisor Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41 636, e-post: lars.gunther@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4800 ansatte i 18 land.

 

Vedlegg