Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for fjerde kvartal 2021 og årsrapporten for 2021

14 feb., 2022

Statkraft offentliggjør resultater for fjerde kvartal 2021 og årsrapporten for 2021 torsdag 17. februar 2022 klokken 08.00.

Materialet vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Webcast
Kl. 09.00: Statkraft presenterer resultatene på webcast på www.statkraft.no. Presentasjonen holdes på engelsk.

Kontaktperson:

Arild Ratikainen, Investor Contact, tlf.: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12