Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Sterkt driftsresultat i andre kvartal

22 jul., 2021

(Oslo, 22. juli 2021) Statkraft oppnådde et historisk høyt underliggende driftsresultat for et andre kvartal. Det sterke resultatet har styrket Statkrafts finansielle kapasitet og evne til å levere vekststrategien.

Underliggende driftsresultat var 5,6 milliarder kroner i kvartalet. Resultat etter skatt endte på 2,4 milliarder kroner, en forbedring på 1,9 milliarder kroner sammenlignet med andre kvartal i fjor.

- Det sterke driftsresultatet i andre kvartal er et resultat av at de nordiske kraftprisene har hentet seg inn igjen og at Statkrafts markedsaktiviteter leverer solide resultater, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen i kvartalet var 41,9 EUR/MWh, mens den var 5,6 EUR/MWh i samme kvartal i 2020. Samlet kraftproduksjon var 15,5 TWh, noe lavere enn i andre kvartal i fjor.

Statkraft hadde en solid kontantstrøm fra drift på 6 milliarder kroner. Netto rentebærende gjeld var 14 milliarder kroner. Dette gir rom for betydelige nye investeringer innen fornybar energi.

For første halvår rapporterer Statkraft et rekordhøyt underliggende driftsresultat på 12,8 milliarder kroner, en forbedring på 8,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i 2020. De viktigste driverne for denne forbedringen var betydelig høyere nordiske kraftpriser og et solid bidrag fra markedsaktivitetene. Resultatet etter skatt hittil i år var 7,2 milliarder kroner.

- De sterke resultatene påvirker investeringskapasiteten positivt, og sammen med en stabil utbytteforventning fra eier gir dette oss et solid grunnlag for videre vekst, sier konsernsjef Rynning-Tønnesen.

Statkraft har besluttet å bygge fire nye solparker i Cadiz i Spania. Parkene vil ha en total installert kapasitet på 234 MWp. Statkraft har også startet byggingen av Ballymacarney, Irlands største solpark. Disse kraftanleggene forventes solgt til eksterne investorer enten før eller etter ferdigstillelse.

Investeringskapasiteten er forbedret som følge av høyere kraftpriser. Statkraft planlegger netto investeringer i fornybar energi på opptil 13 milliarder årlig fremover. Utbyggingstakt og investeringsomfang vil avhenge av markedsutviklingen og vil bli tilpasset den finansielle kapasiteten og målet for rating.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkeder:
Funding manager Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com
Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:
Head advisor Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41 636, e-post: lars.gunther@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4600 ansatte i 18 land.

 

Vedlegg