Statkraft AS har oppdatert sitt EMTN program

25 mar., 2019

I forbindelse med at Statkraft har oppdatert sitt EMTN program på Euro 6 000 000 000 er vedlagte melding sendt Londonbørsen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Funding Manager Stephan Skaane, tel.: +47 905 13 652, e-post stephan.skaane@statkraft.com
Senior Vice President Group Treasury, Geir Bangsund, tel.: +47 480 40 986, e-post geir.bangsund@statkraft.com

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 15 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.