Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Tilbakekjøp av obligasjoner i et lån notert på Londonbørsen

20 Mar, 2018
Statkraft vurderer tilbakekjøp av obligasjoner i et lån notert på Londonbørsen og har i den forbindelse sendt vedlagte melding.
 
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Funding Manager Stephan Skaane, tel.: +47 905 13 652, e-post Stephan.Skaane@statkraft.com
Vice President Group Treasury, Tron Ringstad, tel.: +47 992 93 670, e-post tron.ringstad@statkraft.com
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 
 
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land.