Tilbakekjøp av obligasjoner i et lån notert på Londonbørsen

20 mar., 2018
Statkraft vurderer tilbakekjøp av obligasjoner i et lån notert på Londonbørsen og har i den forbindelse sendt vedlagte melding.
 
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Funding Manager Stephan Skaane, tel.: +47 905 13 652, e-post Stephan.Skaane@statkraft.com
Vice President Group Treasury, Tron Ringstad, tel.: +47 992 93 670, e-post tron.ringstad@statkraft.com
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 
 
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land.