Statkraft SF offentliggjør årsrapport 2017

28 feb., 2018

Vedlagt følger pdf-versjon av årsrapporten for 2017 for Statkraft SF. Årsrapporten er også tilgjengelig på Statkrafts hjemmeside, http://www.statkraft.no/IR/.

 

Kontaktpersoner:

Investor Contact Arild Ratikainen, tlf.: 971 74 132. e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.