Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft SF: Vedtatt årsregnskap 2017

15 feb., 2018

Styret i Statkraft SF har vedtatt endelig årsregnskap for 2017 for Statkraft SF konsern, se vedlagte resultatoversikt.

Statkraft SFs formål er å eie samtlige aksjer i og gi lån til Statkraft AS. Konsernregnskapet til Statkraft SF vil, med unntak av noen få poster, være identisk med konsernregnskapet for underkonsernet Statkraft AS.  Det vises til rapport for fjerde kvartal og året 2017 for Statkraft AS. Statkraft SFs årsrapport og styrets beretning for 2017 offentliggjøres 28. februar 2017.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkedene:

Funding manager Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com

Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:

Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tel: +47 901 86 310, e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com

Pressetalsmann Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41636, e-post: lars.gunther@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.