Statkraft SF: Vedtatt årsregnskap 2017

15 feb., 2018

Styret i Statkraft SF har vedtatt endelig årsregnskap for 2017 for Statkraft SF konsern, se vedlagte resultatoversikt.

Statkraft SFs formål er å eie samtlige aksjer i og gi lån til Statkraft AS. Konsernregnskapet til Statkraft SF vil, med unntak av noen få poster, være identisk med konsernregnskapet for underkonsernet Statkraft AS.  Det vises til rapport for fjerde kvartal og året 2017 for Statkraft AS. Statkraft SFs årsrapport og styrets beretning for 2017 offentliggjøres 28. februar 2017.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkedene:

Funding manager Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com

Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:

Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tel: +47 901 86 310, e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com

Pressetalsmann Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41636, e-post: lars.gunther@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.