Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for andre kvartal 2018

19 jul., 2018

Høyere kraftpriser og lavere produksjon

(Oslo, 19. juli 2018) Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 1428 millioner kroner i andre kvartal. Dette var en nedgang på 621 millioner kroner fra tilsvarende periode i 2017. Nedgangen var drevet av urealiserte verdiendringer i Markedsoperasjoner, delvis som følge av endret verdsettelsesmetode. Vesentlig lavere norsk vannkraftproduksjon ble motvirket av betydelig høyere nordiske kraftpriser. Kvartalets resultat etter skatt endte på 271 millioner kroner.

Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 39,1 EUR/MWh, en økning på 42 prosent sammenlignet med prisnivået i samme kvartal i 2017. Statkrafts totale kraftproduksjon var 11,5 TWh, en nedgang på 22 prosent.

I første halvår oppnådde Statkraft et underliggende driftsresultat på 7390 millioner kroner, en økning på 1351 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Forbedringen var i hovedsak drevet av betydelig høyere nordiske kraftpriser og vellykket energidisponering.

- Resultat etter skatt er på solide 10,5 milliarder kroner i første halvår. Dette bidrar til å gi Statkraft en sterk finansiell posisjon som muliggjør økte investeringer i fornybar energi, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft har oppdatert strategien som følge av den teknologiske utviklingen i kraftmarkedene. Fleksibel vannkraftproduksjon vil bli kombinert med uregulerbar landbasert vind- og solkraft for å levere pålitelig, fornybar og kostnadseffektiv energi til kundene. Den oppdaterte strategien har fire pilarer:

  • Optimalisere vannkraftporteføljen
  • Utvikle mer vind- og solkraft
  • Utvide kundevirksomheten
  • Utvikle nye forretningsmuligheter innen dekarbonisering og fornybar energi

- Strategien vil sørge for at Statkraft forblir et ledende selskap i fornybarskiftet. En forutsetning er at alle aktiviteter fortsatt gjennomføres med høy etisk standard, sier Rynning-Tønnesen.

Statkraft ønsker å bidra til en god industriell utvikling i sine deleide regionale selskaper i Norge. Statkraft har derfor solgt 1,7 prosent av aksjene i BKK for å tilrettelegge for at BKK kan bruke egne aksjer ved oppkjøp. Statkraft har også blitt enige om å selge sin aksjebeholdning på 49 prosent i Istad til Tussa Kraft, med forutsetning om at nødvendige konsesjoner innvilges.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkeder:
Funding manager Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com
Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:
Pressetalsmann Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41 636, e-post: lars.gunther@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3500 ansatte i 16 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.