Statkraft AS offentliggjør årsrapport 2017

28 feb., 2018
Vedlagt følger en pdf-versjon av den trykte årsrapporten for 2017 for Statkraft AS. Rapporten er også tilgjengelig på Statkrafts hjemmeside, http://www.statkraft.no/IR/.
 
Kontaktpersoner:
Investor Contact Arild Ratikainen, tlf.: 971 74 132. e-post: arild.ratikainen@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.