Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS offentliggjør årsrapport 2017

28 Feb, 2018
Vedlagt følger en pdf-versjon av den trykte årsrapporten for 2017 for Statkraft AS. Rapporten er også tilgjengelig på Statkrafts hjemmeside, http://www.statkraft.no/IR/.
 
Kontaktpersoner:
Investor Contact Arild Ratikainen, tlf.: 971 74 132. e-post: arild.ratikainen@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.