Statkraft AS har oppdatert sitt EMTN program

22 mar., 2018
I forbindelse med at Statkraft har oppdatert sitt EMTN program på Euro 6 000 000 000 er vedlagte melding sendt Londonbørsen.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Funding Manager Stephan Skaane, tel.: +47 905 13 652, e-post Stephan.Skaane@statkraft.com
Vice President Group Treasury, Tron Ringstad, tel.: +47 992 93 670, e-post tron.ringstad@statkraft.com
 
 
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12