Statkraft AS: Endring i styret

21 jun., 2018

(Oslo, 21. juni 2018) Mikael Lundin er valgt som nytt styremedlem i Statkraft. Lundin erstatter Halvor Stenstadvold som trer ut av styret.

Mikael Lundin er utdannet ved Handelshögskolan i Stockholm. Han har 25 års erfaring fra energimarkedet, inkludert åtte år som konsernsjef for Nord Pool og ni år i ulike lederstillinger i Vattenfall.

Peter Mellbye erstatter Halvor Stenstadvold som styrets nestleder.

Styret i Statkraft AS består per 21. juni 2018 av:

  • Styreleder:       Thorhild Widvey
  • Nestleder:        Peter Mellbye
  • Medlem:           Hilde Drønen
  • Medlem:           Mikael Lundin
  • Medlem:           Bengt Ekenstierna
  • Medlem:           Ingelise Arntsen
  • Medlem:           Vilde Eriksen Bjerknes (ansattrepresentant)
  • Medlem:           Asbjørn Sevlejordet (ansattrepresentant)
  • Medlem:           Thorbjørn Holøs (ansattrepresentant)

Styret i Statkraft AS er identisk med styret i Statkraft SF.

For ytterligere informasjon:
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tel.: +47 901 86 310, e-mail: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Senior Vice President Thomas Geiran, tel.: +47 905 79 979, e-post: thomas.geiran@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3400 ansatte i 16 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.