Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for tredje kvartal 2017

23 okt., 2017

Statkraft offentliggjør resultater for tredje kvartal 2017 torsdag 26. oktober 2017 kl. 08.00.

Materialet vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Direkte webcast
Kl. 09.00: Statkraft presenterer resultatene på webcast som overføres direkte på www.statkraft.no. Presentasjonen holdes på engelsk.

Kontaktperson:
Arild Ratikainen, Investor Contact, tlf.: +47 971 74 132

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12