Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for første kvartal 2017

02 mai, 2017

Statkraft offentliggjør resultater for første kvartal 2017 torsdag 4. mai 2017 kl. 08.00.

Materialet vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Direkte webcast
Kl. 09.00: Statkraft presenterer resultatene på webcast som overføres direkte på www.statkraft.no. Presentasjonen holdes på engelsk.

Kontaktperson:
Yngve Frøshaug, Investor Contact, tlf.: +47 900 23 021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12