Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft SF offentliggjør revidert årsrapport 2016

22 jun., 2017

Styret i Statkraft SF har vedtatt revidert årsrapport for 2016 som følge av endret utbytte fra Statkraft SF til den norske stat fastsatt av Stortinget. Det vises i denne forbindelse til Revidert nasjonalbudsjett 2017 (Prop. 129 S (2016–2017)) med ny utbytteforventning for Statkraft. Utbyttet til staten er fastsatt til 2400 millioner kroner for regnskapsåret 2016.

Vedlagt følger pdf-versjon av den reviderte årsrapporten for 2016 for Statkraft SF. Årsrapporten er også tilgjengelig på Statkrafts hjemmeside, http://www.statkraft.no/IR/.

 

Kontaktpersoner:

Senior Vice President Thomas Geiran, tlf.: +47 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com

Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: +47 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12