Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Utstedelse av nytt lån

09 mar., 2016

Statkraft AS har gjennom en privat plassering gjennomført en vellykket utstedelse av et nytt lån på EUR 200 millioner med en løpetid på 2 år under EMTN-programmet.

Nøkkelinformasjon:
Størrelse: EUR 200 millioner
Forfall: 15. mars 2018
Kupong: Flytende rente, 3 måneders Euribor + 45 basispunkter
Notering: London

Lånebeløpet vil bli brukt til generelle selskapsformål.

Royal Bank of Scotland var tilrettelegger for transaksjonen.

For ytterligere informasjon:
Funding Manager Stephan Skaane, tel.: +47 24 06 83 06 / +47 905 13 652
VP Treasury Tron Ringstad, tel.: +47 992 93 670
SVP Head of Investor Relations Thomas Geiran, tel.: +47 905 79 979

eller www.statkraft.no

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12