Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for første kvartal 2016

28 apr., 2016

 Rekordhøy produksjon og solide resultater

(Oslo, 28. april 2016) Statkraft oppnådde i første kvartal 2016 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 4250 millioner kroner, en økning på 289  millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2015. Kvartalets resultat etter skatt endte på 2389 millioner kroner.

Gjennomsnittlig systempris i Norden var 23,9 EUR/MWh i første kvartal. Det er en nedgang på 15 % sammenlignet med 28,2 EUR/MWh i samme kvartal i 2015, men høyere enn i fjerde kvartal i fjor. Samlet produksjon i Norden var 17,9 TWh, som er en økning på 3,1 TWh sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Økt vannkraftproduksjon i Norge og Sverige har mer enn motvirket effekten av lavere priser. Ny produksjonskapasitet fra forretningsområdet Internasjonal vannkraft har ytterligere bidratt til å øke EBITDA.

- Samlet produksjon fra Statkraftkonsernet var 19,4 TWh. Det er rekordhøyt og har resultert i en solid EBITDA. Vi fortsetter å se økt produksjon fra våre internasjonale eiendeler som bidrar med stabile inntekter, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Resultatet etter skatt endte på 2389 millioner kroner. Det er en nedgang fra samme kvartal i 2015, som var påvirket av store urealiserte, positive valutaeffekter.

Statkraft, TrønderEnergi og et konsortium ledet av Credit Suisse besluttet i første kvartal å investere i et 1000 MW-prosjekt bestående av seks landbaserte vindparker i Midt-Norge. Statkrafts eierandel i prosjektet er 52,1 %. Anleggsarbeidene har startet. Prosjektet er berettiget til elsertifikater og skal være ferdigstilt i 2020.

For ytterligere informasjon:
Leder for Investor Relations Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.


[1] Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12