Statkraft AS: Ny kredittfasilitet på 11 milliarder kroner

22 jun., 2016

(Oslo 22. juni 2016) Statkraft AS har signert en ny 5+1+1-årig kredittfasilitet på 11 milliarder kroner.

Avtalen erstatter Statkrafts eksisterende fasilitet på 12 milliarder kroner datert 19. januar 2011. Den nye fasiliteten er tiltenkt generelle selskapsformål.

BNP Paribas og SEB har hatt rollene som koordinatorer, «Mandated Lead Arrangers» og «Bookrunners». Banco Santander, Barclays, Danske Bank, Deutsche Bank, DNB Bank ASA, Goldman Sachs, Handelsbanken Capital Markets (Svenska Handelsbanken AB publ), Nordea, Société Générale og UniCredit har hatt rollene som «Mandated Lead Arrangers» og «Bookrunners». Alle bankene deltar likt i transaksjonen.

For ytterligere informasjon:
SVP Investor Relations Thomas Geiran, tel.: +47 905 79 979, e-mail: thomas.geiran@statkraft.com
Funding Manager Stephan Skaane, tel.: +47 905 13 652, e-mail: Stephan.Skaane@statkraft.com

eller www.statkraft.no

 

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12