Statkraft AS har oppdatert sitt EMTN program

16 jun., 2016

I forbindelse med at Statkraft har oppdatert sitt EMTN-program på Euro 6 000 000 000 er vedlagte melding sendt Londonbørsen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Head of Investor Relations, Thomas Geiran, tel.: +47 905 79 979, e-post Thomas.Geiran@statkraft.com
Funding Manager Stephan Skaane, tel.: +47 905 13 652, e-post Stephan.Skaane@statkraft.com

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12