Statkraft AS: Supplement til EMTN program

16 mar., 2015

I forbindelse med godkjent supplement til Statkrafts EMTN program på Euro 6 000 000 000 er vedlagte melding sendt Londonbørsen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
 
Stephan Skaane, Funding Manager, tel.: +47 905 13 652
Stephan.Skaane@statkraft.com
 
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tel.: +47 900 23 021
yngve.froshaug@statkraft.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12