Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for andre kvartal 2015

23 jul., 2015

Solid underliggende drift - Nedskrivninger og valutaeffekter ga negativt resultat

(Oslo, 23. juli 2015) Statkraft oppnådde i andre kvartal 2015 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2633 millioner kroner, en økning på 105 millioner kroner fra samme periode i 2014. Kvartalsresultatet er negativt grunnet nedskrivninger og valutaeffekter.

Nordiske kraftpriser var i snitt 20,7 EUR/MWh som er 19 prosent lavere enn tilsvarende kvartal i fjor. Lavere priser ble motvirket av høyere produksjon, økt bidrag fra markedsoperasjoner i Norden og internasjonal vannkraft. 

- Det underliggende driftsresultatet er solid i lys av markedsutviklingen, men lavere kraftpriser fremover har medført nedskrivninger, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Resultatet etter skatt ble -2042 millioner kroner, en nedgang på 2080 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal i 2014. Nedgangen skyldes nedskrivninger forårsaket av lavere langsiktige prisforventninger og negative valutaeffekter. Statkraft skrev ned verdien av vindkraftaktiva i Sverige med 1820 millioner kroner og vannkraftaktiva i India med 384 millioner kroner. Valutaeffekter utgjorde -2040 millioner kroner i finanspostene. Valutaeffektene motvirkes i stor grad av positive omregningseffekter i egenkapitalen.

Statkraft besluttet å oppgradere Øvre Røssåga vannkraftverk i Nord-Norge. Dette utgjør siste del av en full modernisering av Røssåga-verkene med samlede investeringer på 2,2 milliarder kroner. 

Styret vedtok i juni ikke å investere i det planlagte Fosen- og Snillfjordprosjektet i Norge på grunn av manglende lønnsomhet. Statkraft har sammen med partnerne i prosjektet startet en ny studie for å utrede en alternativ plan for vindkraftutbygging i de samme områdene. Studien vil gi grunnlag for å vurdere om det er mulig å oppnå lønnsomhet.

Statkrafts posisjon i Tyrkia ble styrket gjennom ferdigstillelsen av vannkraftverket Kargi på 102 MW. Oppkjøpet av aksjer i det brasilianske selskapet Desenvix Energias Renováveis S.A. ble gjennomført 13. juli. Statkrafts nye eierandel er 81,3 prosent. Desenvix utvikler vann- og vindkraft og har 316 MW installert kapasitet.  

 

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.

 

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bente.engesland@statkraft.com

eller www.statkraft.no

--------------------------------------------------------------------------------

[1 ] Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12