Statkraft AS - Redusert investeringsplan

16 des., 2015

(Oslo, 16. desember 2015) Statkraft AS har tilpasset investeringsplanen til de nye finansielle rammene. Den største endringen er at Statkraft ikke kommer til å investere i nye prosjekter innen havbasert vindkraft. Enkelte internasjonale vannkraftprosjekter kan også bli utsatt.

- Havbasert vindkraft er kapitalkrevende. De reduserte finansielle rammene fra eier medfører at det ikke er mulig for Statkraft å investere i nye prosjekter innen havvind, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Investeringsplanen er tilpasset for å balansere målet om lønnsom vekst innen fornybar energi med Statkrafts finansielle soliditet.

Kontaktpersoner:
Leder for Investor Relations Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bente.engesland@statkraft.com

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12