Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft og Norfund har gjennomført restruktureringen av SN Power

06 jun., 2014

(Oslo, 6. juni 2014) Statkraft og Norfund har i dag gjennomført restruktureringen av SN Power i henhold til avtalen som ble undertegnet 20. desember 2013. Partene har med dette etablert et nytt og solid grunnlag for videre samarbeid innen fornybar energi.

Hovedelementene i den nye strukturen og samarbeidet er som beskrevet i børsmeldingen av 20. desember 2013.

Formålet med avtalen er å utvikle et ledende internasjonalt vannkraftmiljø som bidrar til bærekraftig økonomisk vekst gjennom lønnsomme investeringer.
  
Om Statkraft
Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land.

Om Norfund
Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland) er eid av Utenriksdepartementet og er et virkemiddel for å støtte utvikling av næringsliv i utviklingsland. Fondet bidrar til fattigdomsbekjempelse og økonomisk utvikling gjennom investeringer i lønnsomme bedrifter og teknologi- og kunnskapsoverføring. Norfund har investert til sammen 1,7 milliarder dollar i 120 ulike prosjekter.
  
For mer informasjon:

Lars Magnus Günther, kommunikasjonsrådgiver Statkraft
 +47 91 24 16 36 lars.gunther@statkraft.com

Heidi Berg, kommunikasjonsrådgiver Norfund
+47 99 70 10 61 heidi.berg@norfund.no

www.norfund.no
www.statkraft.no
www.snpower.com
www.aguaimara.com

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12