Statkraft og Norfund har gjennomført restruktureringen av SN Power

06 jun., 2014

(Oslo, 6. juni 2014) Statkraft og Norfund har i dag gjennomført restruktureringen av SN Power i henhold til avtalen som ble undertegnet 20. desember 2013. Partene har med dette etablert et nytt og solid grunnlag for videre samarbeid innen fornybar energi.

Hovedelementene i den nye strukturen og samarbeidet er som beskrevet i børsmeldingen av 20. desember 2013.

Formålet med avtalen er å utvikle et ledende internasjonalt vannkraftmiljø som bidrar til bærekraftig økonomisk vekst gjennom lønnsomme investeringer.
  
Om Statkraft
Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land.

Om Norfund
Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland) er eid av Utenriksdepartementet og er et virkemiddel for å støtte utvikling av næringsliv i utviklingsland. Fondet bidrar til fattigdomsbekjempelse og økonomisk utvikling gjennom investeringer i lønnsomme bedrifter og teknologi- og kunnskapsoverføring. Norfund har investert til sammen 1,7 milliarder dollar i 120 ulike prosjekter.
  
For mer informasjon:

Lars Magnus Günther, kommunikasjonsrådgiver Statkraft
 +47 91 24 16 36 lars.gunther@statkraft.com

Heidi Berg, kommunikasjonsrådgiver Norfund
+47 99 70 10 61 heidi.berg@norfund.no

www.norfund.no
www.statkraft.no
www.snpower.com
www.aguaimara.com

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12