Jump to content Jump to navigation Jump to search

Statkraft AS: Tilbakekjøp av obligasjonslån

25 Sep, 2014

Statkraft AS har den 25. september kjøpt tilbake pålydende NOK 65 millioner i ISIN NO 0010246242 (STATK02). Transaksjonene er gjennomført på markedmessige betingelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Kontakt oss