Statkraft AS: Finansiell kalender 2014/2015

28 aug., 2014

Tidspunkt for offentliggjøring av Statkrafts resultater i 2014 og 2015.

3. kvartal 2014            6. november 2014
4. kvartal 2014            5. februar 2015

Vedtatt årsresultat 2014          4. mars 2015

1. kvartal 2015            30. april 2015
2. kvartal 2015            24. juli 2015
3. kvartal 2015            29. oktober 2015

Kontaktpersoner:
Thomas Geiran,Investor Relations ansvarlig, tlf.: +47 905 79 979
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf.: +47 900 23 021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12