Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft og Norfund enige om basis for videre samarbeid innen fornybar energi

20 jun., 2013

(Oslo, 20. juni 2013) Statkraft og Norfund har signert en avtale med en felles intensjon om å restrukturere og forlenge selskapenes samarbeid innen fornybar energi. Målet er å skape et ledende internasjonalt vannkraftmiljø, basert på eiendeler fra Statkraft, SN Power og Agua Imara.

Samtidig har partene med bindende effekt blitt enige om at Norfunds opsjon på å selge sine aksjer i SN Power til Statkraft i 4. kvartal 2013 er utsatt til 2. kvartal 2014.

Avtalen gir rammene for fremtidig eierskapsstruktur og samarbeid. Målet er å nå en endelig avtale i løpet av 4. kvartal 2013 som forlenger selskapenes strategiske samarbeid innen fornybar energi, med særlig fokus på vannkraft i fremvoksende markeder.

Hovedelementene i den foreslåtte nye strukturen og samarbeidet er:

  • Statkraft vil eie 67 prosent og Norfund 33 prosent av SN Powers eksisterende portefølje i Sør-Asia og Sør-Amerika, som vil bli operasjonelt integrert med Statkrafts portefølje i Sørøst-Europa.
     
  • Et nytt selskap kalt SN Power vil bli etablert, bestående av SN Powers portefølje i Sørøst-Asia og Agua Imaras portefølje i Afrika og Mellom- Amerika. Disse vil utgjøre tre separate regioner i det nye selskapet.
     
  • De regionale kraftselskapene BKK og TrønderEnergi vil bli invitert til å delta med eierskapsinteresser i SN Power og samtykke til den foreslåtte strukturen. Det er også partenes intensjon på et senere tidspunkt å invitere en eller to finansielle investorer inn i selskapet, med mål om at Statkraft og Norfund deretter vil eie cirka 40 prosent hver av SN Power. Øvrige aksjer vil bli eiet av BKK, TrønderEnergi og nye finansielle investorer.
     
  • En egen utbyggingsenhet vil bli etablert i Statkrafts forretningsområde Internasjonal vannkraft, og være en foretrukket leverandør av prosjektutviklings- og utbyggingstjenester til alle internasjonale vannkraftprosjekter i Statkraft og SN Power. 

Avtalen inkluderer en intensjon om at put-opsjonene i den eksisterende aksjonæravtalen for SN Power, som gir Norfund opsjon på å selge sine aksjer i SN Power til Statkraft i 2013, 2014 og 2015, erstattes med et revidert put/call-opsjonsprogram for perioden 2017 og fremover.

- Statkrafts ambisjon er å bli et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft. En endelig avtale med Norfund vil ytterligere styrke vår industrielle rolle og utnytte vannkraftkompetansen i konsernet, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.

- Gjennom denne avtalen videreføres det langsiktige strategiske samarbeidet mellom Norfund og Statkraft, BKK og TrønderEnergi for utvikling av vannkraftressurser i utviklingsland. Den nye plattformen for samarbeid vil gi en oppskalering av vår felles innsats, som er viktig både i den globale kampen mot klimaendringer og for fattigdomsreduksjon, sier administrerende direktør Kjell Roland i Norfund.  

Om Statkraft
Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land.

Om Norfund
Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland) er eid av Utenriksdepartementet og er et virkemiddel for å støtte utvikling av næringsliv i utviklingsland. Fondet bidrar til fattigdomsbekjempelse og økonomisk utvikling gjennom investeringer i lønnsomme bedrifter og teknologi- og kunnskapsoverføring. Norfund har investert til sammen 1,3 milliarder dollar i 107 ulike prosjekter.

For mer informasjon:

Lars Magnus Günther, kommunikasjonsrådgiver Statkraft
 +47 91 24 16 36 lars.gunther@statkraft.com

Heidi Berg, kommunikasjonsrådgiver Norfund
+47 99 70 10 61 heidi.berg@norfund.no

www.norfund.no
www.statkraft.no
www.snpower.com
www.aguaimara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12